Privacybeleid en informatie volgens artikel 13 GDPR

Algemeen

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy als gebruiker van onze internetaanwezigheid en houden ons bij het verzamelen en gebruik strikt aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit geldt in het bijzonder voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon/entiteit

Wöhler Technik GmbH
Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Duitsland
Telefoon: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 7396-100
E-mail: [email protected]

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De heer Oliver Baldner
Telefoon: +49 5251 6889480
E-mail: [email protected] / [email protected]

 

Doeleinden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens evenals de rechtsgrondslag voor de verwerking:

Doeleinden van de verwerking

Wettelijke basis

Uitvoering van serviceopdrachten via ons "serviceopdracht"-formulierArt. 6, lid 1, letter f (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Uitvoering van bestellingen via het bestelprocesArt. 6, lid 1, letter f (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Contact van bezoekers van de website met de verantwoordelijke persoon/entiteit via ons online contactformulierArt. 6, lid 1, letter b GDPR (vereist voor het nemen van precontractuele maatregelen)
Opvragen van actuele informatie (bijv. adviseur) via formulierenArt. 6, lid 1, letter b GDPR (vereist voor het nemen van precontractuele maatregelen)
Uploaden en verzenden van sollicitatiedocumentenArt. 88 GDPR in combinatie met § 26, lid 1 BDSG [Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens] (totstandkoming van een dienstverband)
Uploaden van bestanden

De rechtsgrondslag is afhankelijk van het type geüploade gegevens. Mogelijke rechtsgrondslagen zijn:
Art. 6, Sect. 1, lit. b GDPR (vereist voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen)
Art. 88 GDPR in combinatie met § 26, Sect. 1 BDSG [Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens] (totstandkoming van een dienstverband).

Evaluaties van het gebruiksgedrag met Google analyticsArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Verwerking van technische informatie voor het verlenen van de dienst en het optimaliseren van de weergave van de door de bezoekers opgeroepen informatie op de respectieve terminal van de internetaanwezigheidArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Integratie van externe Google-lettertypenArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Gebruik van kaarten van de "Google Maps" serviceArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Integratie van video's van het platform "YouTubeArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Integratie van video's van het platform "VimeoArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Uitvoering van externe codes van het JavaScript-raamwerk "jQueryArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)
Controle van de website en ontwerp op maat van de processen tijdens het gebruik van cookiesArt. 6, lid 1, letter f GDPR (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke persoon/entiteit)

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke persoon/entiteit conform Art. 6, lit. f GDPR, zijn de gerechtvaardigde belangen gebaseerd op een permanente analyse en verbetering van de internetaanwezigheid en de optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid. Als er technieken worden gebruikt voor het meten van het bereik, wordt u hierover apart geïnformeerd in deze privacyverklaring en krijgt u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Ons gerechtvaardigd belang in het meten van het bereik dient voor een analyse, optimalisatie en efficiënte werking van onze website.

Te verwerken categorieën van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adressen van de gebruikers;
 • naam van de opgeroepen pagina's
 • datum en tijd van toegang
 • naam van de gebruikte browser
 • naam van het besturingssysteem;
 • naam van de zoekmachine of de externe links; en
 • naam van de gedownloade bestanden.

Als u ons gegevens verstrekt via onze online formulieren, worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt voor het betreffende doel.
Als u geen bezwaar maakt tegen de tracking door Google Analytics en het gebruik van cookies, zullen we het gebruik van onze website evalueren. Dit omvat:

 • opgeroepen pagina's;
 • bouncepercentage; en
 • verblijftijd op de betreffende pagina.

We kennen de identiteit van de gebruikers niet en nemen geen maatregelen om anderszins relevante informatie te verkrijgen. We evalueren deze technische gegevens anoniem en alleen voor statistische doeleinden om onze aanwezigheid op het internet verder te optimaliseren en het internetaanbod aantrekkelijker te maken. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonlijke informatie opgeslagen in beveiligde systemen. Zo zijn uw persoonlijke gegevens en uw privacy te allen tijde beschermd.

 

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan derden op basis van uw toestemming of een wettelijke toestemming. De persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan overheidsinstellingen en autoriteiten die het recht hebben om informatie te ontvangen in het kader van de relevante wetgeving of als we daartoe verplicht zijn door een rechterlijke uitspraak. Onze medewerkers zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming na te leven. Voor de technische levering van de geleverde diensten hebben we bevoegde bedrijven in de arm genomen die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken. Dit zijn:

Contractant

Verleende dienst

Leonex Internet GmbH
Technologiepark 6
D-33100 Paderborn

Hosting van de internetaanwezigheid

Comtrance GmbH
In der Steele 35
D-40599 Düsseldorf

Lease en exploitatie van virtuele servers in het kader van de verwerking Opdrachten in de zin van art. 28 GDPR

Google Ierland Ltd.

Webtracking met Google
DHL International GmbHVoorbereiding van het verzendlabel
PaypalBetalingsservice
KlarnaBetalingsdienstaanbieder

In bepaalde gevallen werken wij samen met andere handelspartners, in overeenstemming met § 84 van het Nederlandse Wetboek van Koophandel (HGB), die voor ons kiezen als derde partij of transacties uitvoeren in onze naam. In deze gevallen ontvangen wij van deze handelspartners gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst en geven wij gegevens aan hen door.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en de vrijwillige informatie over uw persoon om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Het opgeven van uw e-mailadres is voldoende om onze nieuwsbrief te ontvangen.
Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee u op elk gewenst moment de gegevens van uw abonnement kunt wijzigen of de nieuwsbrief kunt opzeggen. Ook kan het abonnement worden beëindigd door een overeenkomstige kennisgeving aan ons via de contactgegevens vermeld in het impressum.

Gebruik van cookies

 

Informatie over gegevensbescherming over het gebruik van de tool Google Analytics 4

Wij gebruiken de tool Google Analytics 4 op onze website.Het bedrijfsadres van de verantwoordelijke dienstverlener in de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het impressum van Google Ireland Limited met meer informatie is te vinden op de volgende link: https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html

Google Ireland Limited is een bedrijf van het Amerikaanse bedrijf Google LLC. Het vestigingsadres van Google LLC: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.Google LLC en Google Ireland Limited maken samen deel uit van de Amerikaanse holding Alphabet Inc. Het hoofdkantoor van Alphabet Inc. komt overeen met het bovenstaande bedrijfsadres van Google LLC.

Hoe en waarvoor wordt de tool Google Analytics 4 gebruikt?

Wij gebruiken de tool alleen als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze service.De tool Google Analytics 4 wordt gebruikt om uw gebruik van onze websites te analyseren (webanalysedienst).Google Analytics 4 maakt regelmatig gebruik van cookies om uw gebruik van onze website te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd, op de gegevensdrager van uw apparaat worden opgeslagen en vervolgens worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie wordt regelmatig overgebracht naar een server in Ierland en mogelijk de VS en daar verwerkt.
Om de analyses te kunnen uitvoeren en de werking van de tool te garanderen, hebben we de code die de werking van Google Analytics 4 garandeert, geïmplementeerd op onze website die u bezoekt.Namens ons zal de serviceprovider de op de website verzamelde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics 4 worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren.

In principe is het gebruik van Google Analytics 4 op onze website pseudoniem, tenzij de functie Gebruikers-ID (zie hieronder indien van toepassing) wordt gebruikt. We gebruiken de functie User ID (gebruikersidentificatie), waarmee wij een unieke, permanente ID (identificatie) kunnen toewijzen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen deze sessies) en zo het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten kunnen analyseren. Wij gebruiken de functie Google Signals, die aanvullende informatie verzamelt over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd. Dit omvat met name persoonlijke interesses en demografische gegevens. Hierdoor kunnen advertenties worden geleverd aan de respectieve gebruikers van de gepersonaliseerde advertenties in cross-device remarketingcampagnes.
Om uw privacy te beschermen, wordt uw IP-adres, dat wordt doorgegeven aan de serviceprovider, standaard geanonimiseerd.Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de EU of in andere EER-staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van de serviceprovider in de VS en daar ingekort. Volgens informatie van Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics 4 niet samengevoegd met andere gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt door Google Analytics 4?

 

 • Aantal gebruikers,
 • Sessiestatistieken,
 • Locatiebepaling bij benadering,
 • Browser- en apparaatinformatie.

Als u meer informatie wenst over de automatisch verzamelde gegevens, kunt u deze bekijken op de volgende link: https://support.google.com/firebase/answer/6317485

Informatie over vooraf gedefinieerde afmetingen van een gebruiker (afhankelijk van de gebruikte optie) of over de geoptimaliseerde analyses en gebeurtenissen is toegankelijk via de volgende links:
Met betrekking tot vooraf gedefinieerde afmetingen van een gebruiker: https://support.google.com/firebase/answer/9268042
Met betrekking tot geoptimaliseerde analyses en gebeurtenissen: https://support.google.com/analytics/answer/9216061

Rechtsgrondslag, annuleringsopties en deactivering van cookies:
De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics 4 is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a) GDPR en, indien van toepassing, § 25 par. 1 TTDSG, op voorwaarde dat informatie wordt opgeslagen op het eindapparaat van de eindgebruiker of toegang tot informatie die al is opgeslagen op het eindapparaat plaatsvindt.
U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website voorkomen door geen toestemming te geven voor het instellen van de betreffende cookie of door de browser add-on te installeren om Google Analytics 4 uit te schakelen.
Deze add-on van Google is beschikbaar op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt het plaatsen van cookies over het algemeen ook voorkomen door uw browser zo te configureren dat alle cookies worden geweigerd. In dat geval kunnen de functionaliteiten op deze en andere websites echter beperkt zijn.

Contractuele bepalingen, ontvangers van gegevens en doorgifte aan derde landen:

Als verwerker verwerkt Google Ireland Limited uw persoonsgegevens namens ons. Voor dit doel hebben we een orderverwerkingscontract met Google afgesloten in overeenstemming met art. 28 GDPR. Het afgesloten orderverwerkingscontract is beschikbaar op: https://business.safety.google/adsprocessorterms/

In het kader van de orderverwerking heeft Google het recht om onderaannemers in te schakelen. Een lijst met geautoriseerde onderaannemers aan wie persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, is te vinden op: https://business.safety.google/adssubprocessors/

Voor zover de verzamelde gegevens met betrekking tot gebruikersactiviteiten door de serviceprovider Google worden doorgegeven aan de VS, vindt de doorgifte plaats op basis van het huidige toepasselijke besluit van de Europese Commissie op grond van art. 45, par. 3 GDPR, dat ook bekend staat als het EU-VS Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

Duur van de opslag:

De gegevens die worden doorgegeven aan de serviceprovider als onderdeel van de implementatie van de Google Analytics 4 tool en die gekoppeld zijn aan cookies worden automatisch verwijderd na 14 maanden. Anders worden de gegevens waarvan het verwerkingsdoel is bereikt automatisch eenmaal per maand verwijderd, tenzij een langere bewaartermijn verplicht is.

Informatie over gegevensbescherming van de serviceprovider

Om meer te weten te komen over de gegevensbescherming van Google in het algemeen, kunt u de relevante informatie vinden op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=de#infocollect

Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Google Ads tool

Wij gebruiken de Google Ads tool op onze website.Het bedrijfsadres van de verantwoordelijke dienstverlener in de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het impressum van Google Ireland Limited met meer informatie is te vinden op de volgende link: https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html

Google Ireland Limited is een bedrijf van het Amerikaanse bedrijf Google LLC. Het bedrijfsadres van Google LLC: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google LLC en Google Ireland Limited maken samen deel uit van de Amerikaanse holding Alphabet Inc. Het hoofdkantoor van Alphabet Inc. komt overeen met het bovengenoemde bedrijfsadres van Google LLC.

Wat is Google Ads, hoe en voor welke doeleinden gebruiken wij het?

Google Ads (voorheen bekend als "Google AdWords") is een advertentiesysteem waarmee adverteerders advertenties op internet kunnen plaatsen, die voornamelijk gebaseerd zijn op de zoekresultaten bij het gebruik van de eigen diensten van het bedrijf.

Google Ads Conversion Tracking (meting van conversie):

Google definieert conversie als het uitvoeren van een gewenste actie door gebruikers (ontvangers van een reclameboodschap) vanuit het perspectief van de adverteerder.
De serviceprovider Google exploiteert een advertentienetwerk waarin door adverteerders bepaalde advertenties en inhoud worden weergegeven in de vorm van resultaten op zoekmachines, videoplatforms, partnerwebsites, enz. aan gebruikers van wie wordt verondersteld dat ze geïnteresseerd zijn in de respectieve inhoud en/of advertenties van de adverteerders en met de inhoud moeten interageren (bijv. de reclamevideo's bekijken of op reclamebanners klikken).

Daarnaast worden conversies gemeten (conversietracking) om te bepalen of de gebruikers de respectieve advertentie of de getoonde inhoud hebben aangegrepen om de gewenste actie uit te voeren vanuit het oogpunt van de adverteerder. Dit wordt gebruikt om het succes van de respectieve reclamecampagnes van de adverteerders te meten.

Rechtsgrondslag in het kader van conversietracering:

We gebruiken de tool alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van deze service en/of als ons legitieme belang het gebruik van de tool rechtvaardigt.
De rechtsgrondslag voor gebruik is daarom uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR en, indien van toepassing, § 25 par. 1 TTDSG, voor zover informatie wordt opgeslagen op het eindapparaat van de eindgebruiker of toegang tot informatie die al is opgeslagen op het eindapparaat plaatsvindt, evenals onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR (verkoopbevordering en maximalisatie van inkomsten).

Google Ads Remarketing:

Naast Google Ads conversietracking (zie hierboven), gebruiken we ook de optie "Google Ads Remarketing", die ook bekend staat als "Google Ads Retargeting".
Google Ads remarketing of retargeting is een technologie waarmee adverteerders hun potentiële klanten kunnen volgen wanneer gebruikers van de website van een adverteerder die website bezoeken. In dit geval wordt een remarketingcode gegenereerd en toegevoegd aan een remarketing- of retargetinglijst op de website van de betreffende adverteerder. Als gebruikers een andere website bezoeken die deel uitmaakt van het Google-reclamenetwerk, wordt de informatie en/of de advertentie van de betreffende adverteerder aan de gebruikers getoond op de bronnen die deel uitmaken van het Google-reclamenetwerk.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de Google Ads Remarketing-optie:

Het gebruik van de Google Ads Remarketing-optie door ons vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het betreffende gebruik.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Google Ads Remarketing optie is daarom uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR en, indien van toepassing, § 25 par. 1 TTDSG, op voorwaarde dat informatie wordt opgeslagen in het eindapparaat van de eindgebruiker of toegang tot informatie die al is opgeslagen in het eindapparaat plaatsvindt.

Relevante (gegevensbeschermings)informatie van de dienstverlener Google:

De dienstverlener Google informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Google Ads tool en in het algemeen in het kader van het gebruik van Google-diensten onder de volgende link: https://policies.google.com/privacy

De dienstverlener Google informeert u over de soorten verwerking die plaatsvinden en de gegevens die worden verwerkt onder: https://privacy.google.com/businesses/adsservices

Tussen de dienstverlener Google en ons zijn voorwaarden voor de gegevensverwerking voor de advertentieproducten van Google overeengekomen, die u via de volgende link kunt openen: https://business.safety.google/adscontrollerterms

Als onderdeel van het gebruik van de Google Ads tool, plaatst de dienstverlener Google zogenaamde cookies (kleine tekstbestanden die relevante informatie opslaan om de verwerkingsdoeleinden te bereiken). Een lijst van de cookies die Google gebruikt als onderdeel van Google Ads, informatie over de respectievelijke verwerkingsdoeleinden en de opslagperiode is te vinden op: https://business.safety.google/adscookies/

Voor meer informatie over de soorten cookies die Google en andere technologieën gebruiken, verwijzen wij u naar de volgende bron:https://policies.google.com/technologies/cookies

Doorgifte aan derde landen:

Voor zover de gegevens die in het kader van het gebruik van de Google Ads tool worden verwerkt, door de dienstverlener Google worden doorgegeven aan de VS, vindt de doorgifte plaats op basis van het momenteel geldende basis van het op dit moment geldende adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie krachtens art. 45 lid 3 GDPR, dat ook bekend staat als het EU-VS Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF).

 

 

Gebruik van externe diensten

Onze website maakt gebruik van inhoud van derden. Dit kunnen video's, lettertypen of scripts zijn. De respectievelijke doeleinden en de rechtsgrondslag waarop we deze inhoud gebruiken, worden in detail uitgelegd in het gedeelte "Doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking". Voor de presentatie van de inhoud van de gebruikte aanbiedingen van derden is het om technische redenen nodig dat uw IP-adres aan de betreffende aanbieder wordt doorgegeven. Wij hebben geen invloed op het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden. Wij geven u echter een overzicht van alle diensten die door derden op deze website worden gebruikt. Indien aanwezig, geven wij u de betreffende link naar de privacyverklaring van de derde partij, zodat u daar informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt opvragen en u kunt informeren over een bestaande mogelijkheid om bezwaar te maken, indien van toepassing.

Externe dienst

Privacyverklaring

Mogelijkheid tot bezwaar

Externe lettertypen van Google, Inc, www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van de Google-lettertypen wordt uitgevoerd door een serveroproep bij Google (normaal gesproken in de VS).

www.google.com/policies/privacy/

www.google.com/settings/ads/

reCAPTCHA van Google, Inc., www.google.com/recaptcha/intro/v3.html om te onderscheiden of formulierinvoer afkomstig is van een natuurlijk persoon of dat er sprake is van misbruik door mechanische en geautomatiseerde verwerking.www.google.com/policies/privacy/www.google.com/settings/ads/
Kaarten van de dienst "Google Maps" van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

www.google.com/policies/privacy/

www.google.com/settings/ads/

Video's van de dienst "YouTube" van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

www.google.com/policies/privacy/

www.google.com/settings/ads/

Video's van het platform "Vimeo" van de externe provider Vimeo, Inc.m 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

vimeo.com/privacy

-

Externe code "Cookie Consent plugin by Silktide" silktide.com/cookieconsent

 

 

Koppelingen naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Het is voor ons niet van belang of de beheerders van deze websites zich aan de regels voor gegevensbescherming houden. Ondanks een zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de externe links. Voor de inhoud van de gelinkte sites/pagina's zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk.

Uw veiligheid

Wij beschermen uw gegevens door technische en organisatorische maatregelen tegen illegale toegang, verlies, manipulatie of vernietiging. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische vooruitgang. De volledige communicatie tussen uw terminal en onze servers is uitsluitend versleuteld. Dit geldt voor het downloaden van documenten of informatie die wij u aanbieden via onze internetaanwezigheid en voor informatie die u ons verstrekt via het contactformulier of de applicatie.

Tijd van opslag

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden automatisch verwijderd als de doeleinden van de verwerking niet langer van toepassing zijn. De volgende opslagtermijnen zijn van toepassing:

Categorie van de opgeslagen gegevens

Termijn voor verwijdering

Technische gegevens en registraties ter beveiliging van de werking van de website

6 maanden

Gegevens van web trackingBij webtracking wordt uw IP-adres al geanonimiseerd door het laatste octet te verwijderen. Daarom vindt er geen verdere verwerking van persoonlijke gegevens plaats tijdens de analyse.
Inhoud die door u is verzonden via het contact- of sollicitatieformulier.De opslagtermijnen van deze inhoud zijn afhankelijk van het type verzonden informatie en de wettelijk geldende opslagtermijnen. Als een ontvangen sollicitatie niet leidt tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens automatisch 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als u de verwijdering op een eerder tijdstip aanvraagt in het kader van uw rechten als betrokkene, worden de gegevens op uw verzoek onmiddellijk verwijderd.

Rechten van betrokkenen

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens. Overeenkomstig art. 16 tot 20 GDPR hebt u bovendien recht op correctie van onjuiste gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht om de toestemming in te trekken

U kunt een verleende toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking is onmiddellijk van kracht voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van een toestemming tot het moment van intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verstrekken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw identiteit, waaronder specificaties zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het gebruik van dit internetaanbod is het niet nodig om je persoonlijke gegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen hebben we echter uw naam en adres en andere informatie nodig om de gewenste diensten te kunnen leveren.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van ons contactformulier, het toesturen van informatie of het beantwoorden van individuele vragen of voor het gebruik van onze formulieren. Waar nodig zullen we u hierover informeren. Daarnaast bewaren en verwerken we alleen gegevens die u vrijwillig of automatisch verstrekt. Als u gebruik maakt van onze adviesdiensten, verzamelen we normaal gesproken alleen die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de diensten. Voor zover we u om meer gegevens vragen, gaat het om vrijwillige informatie. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de aangegeven en toegelichte doeleinden.

Wijziging van de gegevensbeschermingsregels

Wij behouden ons het recht voor om de beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te allen tijde te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is vanwege de technische vooruitgang. In deze gevallen zullen wij, indien nodig, ook deze informatie over gegevensbescherming aanpassen. Houd u daarom aan de huidige versie van het privacybeleid.

Vragen, suggesties, klachten

Als u nog vragen hebt over de informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de hierboven vermelde contactgegevens.