How To
Platform
  • Qualified 
  • pratice-oriented 
  • technophile
Themen
  Meten
Meten

Toepassingskennis rond het onderwerp meettechniek


Hier vindt u nuttige kennis over toepassingen rond meettechnologie. Heeft u uw onderwerp niet gevonden? Schrijf ons dan gewoon via het contactformulier.

Meten: Rookgasanalyse

Inregelen van de CV-ketel


Het artikel lezen

Het afstellen van de brander kon in de vorige eeuw nog op het oog. Maar dat is nu, zelfs voor ervaren installateurs, niet meer mogelijk. Want de huidige techniek en de constructie…

De verbranding optimaal afstellen


Het artikel lezen

In een stookinstallatie willen we zoveel mogelijk warmte uit de brandstof halen. Maar de verbranding moet ook veilig verlopen. 

Bij de huidige stookinstallaties kunnen we de…

Branderafstelling (gas-luchtverhouding)


Het artikel lezen

Bij de moderne ketels moet de hoeveelheid ingespoten gas exact afgesteld zijn op de toegevoerde verbrandingslucht. Deze gas-luchtverhouding moet zo precies in balans zijn, dat het…

Meten: Ventilatietechniek

Genormeerde luchtdoorlatendheid van een gebouwschil vastleggen


Het artikel lezen

Bij de energieprestatie van gebouwen is de lekdichtheid of de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil van belang. Want luchtlekkage is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen…

Uitvoeren van de 4 Pa-test


Het artikel lezen

Er moet te allen tijde voor worden gezorgd dat een haard wordt voorzien van voldoende verbrandingslucht. Als bijvoorbeeld tegelijkertijd een haard en een afzuigsysteem wordt…

Inregelen ventilatie in woningen


Het artikel lezen

Een essentieel onderdeel van het binnenklimaat in woningen en andere gebouwen is de ventilatie. Doorgaans wordt dit gerealiseerd met een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij de…

Is het hout geschikt om te stoken?


Het artikel lezen

Bij houtverbranding is het vochtgehalte een belangrijk criterium voor de kwaliteit van de brandstof. Hoe hoger de vochtigheid, hoe moeilijker het is om de theoretische…

Meten: Verwarmingstechniek

De lektest op gasleidingen uitvoeren


Het artikel lezen

Bestaande gasleidingen moeten lekdicht zijn. De eisen voor de lekdichtheid van bestaande gasleidingen zijn opgenomen in de norm NEN 8078+A1:2018. 

Blijft het lek van de schoorsteen binnen de perken?


Het artikel lezen

Verwarmingssystemen met condenserende rookgassen genereren steeds minder rookgasverliezen. Deze lagere rookgasverliezen leidt tot een lagere uitlaatgastemperatuur. Daardoor hebben…

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.