Training
& Kennis
  • Interactief 
  • Praktijkgericht 
  • Succesvol bijscholen

Blijft het lek van de schoorsteen binnen de perken?

Verwarmingssystemen met condenserende rookgassen genereren steeds minder rookgasverliezen. Deze lagere rookgasverliezen leidt tot een lagere uitlaatgastemperatuur. Daardoor hebben de uitlaatgassen geen opwaartse energie meer om zelfstandig via de schoorsteen of rookkanaal naar buiten te stromen. Om toch een goede werking van het verwarmingssysteem te garanderen, worden de uitlaatgassen door ventilatoren naar buiten getransporteerd.

Dit creëert een overdruk in het uitlaatsysteem. Een lek rookgaskanaal zal daarbij leiden tot de uitstoot van giftige gassen in de ruimte om het rookgaskanaal. Daarom wordt aanbevolen om regelmatig een lektest van het uitlaatsysteem uit te voeren en het uitlaatsysteem regelmatig te controleren met een lektester zoals de Wöhler DP 600 dichtheidsmeter.

Dichtheidsmeting (roogasafvoersystemen)

Uitvoering van de lektest van uitlaatsystemen

In de NEN-EN 1443 "Schoorstenen - Algemene eisen" en in het Bouwbesluit zijn grenswaarden vastgesteld voor de dichtheid van verschillende typen uitlaatsystemen. De volgende tabel geeft een overzicht van enkele rookgasafvoersystemen met hun toegestane lekstroomhoeveelheden.

Systeemtype rookgasafvoerTest drukToegestane lekhoeveelheid 
per m2 [Vtoel]
Schoorsteen in werking bij onderdrukN1: 40 Pa7,20 m3 / h
N2: 20 Pa10,80 m3 / h
Uitlaatsysteem in overdrukbedrijfP1: 200 Pa0,36 l / min
P2: 200 Pa7,20 l / min
Uitlaatsysteem bij hogedrukbedrijfH1: 5000 Pa0,36 l / min
H2: 5000 Pa7,20 l / min

Aandachtspunten

Bij het uitvoeren van een lektest van een schoorsteen of uitlaatsysteem met de Wöhler DP 600, wordt de proefdruk gekozen zoals gespecificeerd in de tabel voor het betreffende systeemtype. De benodigde hoeveelheid testlucht om deze druk te handhaven, wordt gemeten. Door het middelen van de luchtvolumestroom over de meetperiode van ongeveer één minuut, wordt vervolgens de lekstroom Vgem bepaald.

Na het invoeren van de afmetingen van het uitlaatsysteem (lengte, breedte, diameter of omtrek) wordt de gemeten lekstroom Vgem vergeleken met de volgens bovenstaande tabel maximaal toelaatbare lekstroom Vmax. De maximaal toegestane lekvolumestroom wordt berekend volgens de volgende vergelijking:

Vmax = Ai x Vtoel

waarin Vmax = toelaatbare lekvolumestroom van het totale afvoersysteem;
            Ai = inwendig oppervlak in m2;
            Vtoel = toelaatbare lekvolumestroom per m2 uit bovenstaande tabel.

De Wöhler DP 600 laat daarna direct zien of de gemeten lekkage van het rookgaskanaal voldoet aan de norm NEN-EN 1443 of het Bouwbesluit. Na de meting kan een afdruk worden gemaakt met de thermische snelle printer of de meting worden opgeslagen voor verdere verwerking met gebruiksvriendelijke PC-software.

Passend Scholingsaanbod

We bieden ook praktische seminars of gratis webinars over dit onderwerp. Informatie over deze en vele andere opleidingen vindt u hier

Webinars


Ontdek nu

Met de webinars, waarvan sommige gratis zijn, kunt u vanuit uw eigen huis een overzicht krijgen van een onderwerp. Wij brengen theoretische kennis over en tonen u praktische toepassingen.

Workshops


Ontdek nu

Deze eendaagse seminars bieden u een uitgebreid inzicht in het betreffende vakgebied. Hier wordt gefundeerde achtergrondkennis overgebracht in combinatie met praktische oefeningen. Kies nu uw onderwerp!

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.