Training
& Kennis
  • Interactief 
  • Praktijkgericht 
  • Succesvol bijscholen

De lektest op gasleidingen uitvoeren

Bestaande gasleidingen moeten lekdicht zijn. De eisen voor de lekdichtheid van bestaande gasleidingen zijn opgenomen in de norm NEN 8078+A1:2018. 

Dichtheidsmeting gasinstallatie

Daarbij gelden de volgende grenswaarden. Is het lek kleiner dan is geen verdere inspectie meer noodzakelijk.

Leidinginhoud [liter]Meettijd [sec]Goedkeur-grens [ l/h] 
< 501801Zie **
50 - 5000,72 x leidinginhoud [liter] *5Zie ***
500 - 10000,72 x drukdaling [mbar] x leidinginhoud [liter] ****5Zie ***
*Minimaal 180 sec. 
** Is het lek groter dan 1 l/h, dan moeten verdere inspecties plaatsvinden (lekzoeken)
***Is het lek groter dan 5 l/h, dan moeten verdere inspecties plaatsvinden (lekzoeken)
****De meettijd is overgenomen uit de norm. Echter omdat de drukmeter de testdruk stabiel houdt, kan de drukdaling [mbar] gesteld worden op 1 [mbar]
 

Voor deze test is de Wöhler DC 430 lekvolumemeter uitermate geschikt. Het ingebouwde protocol is specifiek ontwikkeld voor het testen van gasleidingen waaronder de bepaling van de lekhoeveelheid volgens de NEN 8078+A1:2018.

De test kan worden uitgevoerd met lucht. Bij voorkeur echter wordt de druk in de betreffende gasleiding getest en gehandhaafd met gas. Daarvoor wordt bij de voorbereiding van de meting eerst een ballon met het gas uit de leiding gevuld en aangesloten op de aanzuigpoort van de lekvolumemeter.

Vooraf dient zeker gesteld te worden dat de gesloten toevoerkraan ook werkelijk dicht is en niet onbedoeld een kleine hoeveelheid gas doorlaat. Een gebruikelijke methode daarvoor is om tijdens de voorbereiding van de meting iets gas te laten weglopen waardoor de druk zakt en daarna te kijken of de druk niet oploopt.

De lektest op gasleidingen wordt uitgevoerd met uitgeschakelde gastoestellen. Tijdens de meting is de gastoevoer naar de betreffende gasleiding gesloten. Via een meetnippel of met een geschikte afpersstop wordt de te inspecteren leiding aangesloten op de overdrukpoort van de lekvolumemeter. De testdruk wordt automatisch opgebouwd door middel van de ingebouwde pompset in de lekvolumemeter. 

Na het onder druk zetten van de leiding met bijvoorbeeld een proefdruk van 25 mbar lucht of gas, moet eerst de temperatuurstabilisatie worden afgewacht. Deze stabiliseringstijd ligt doorgaans tussen 5 en 30 minuten. Gedurende deze voorbereiding handhaaft de pompset in de lekvolumemeter de druk in de betreffende gasleiding iets boven de ingestelde proefdruk van 25 mbar. 

Vervolgens start de lektest, met een meetduur instelbaar tussen 1 en 240 minuten, automatisch en wordt het actuele lekvolume in l/h op het display weergegeven. Gedurende de lektest kan dus direct actie worden ondernomen. Na de meting kan een afdruk worden gemaakt met de thermische snelle printer of de meting worden opgeslagen voor verdere verwerking met gebruiksvriendelijke PC-software.

Passend Scholingsaanbod

We bieden ook praktische seminars of gratis webinars over dit onderwerp. Informatie over deze en vele andere opleidingen vindt u hier

Webinars


Ontdek nu

Met de webinars, waarvan sommige gratis zijn, kunt u vanuit uw eigen huis een overzicht krijgen van een onderwerp. Wij brengen theoretische kennis over en tonen u praktische toepassingen.

Workshops


Ontdek nu

Deze eendaagse seminars bieden u een uitgebreid inzicht in het betreffende vakgebied. Hier wordt gefundeerde achtergrondkennis overgebracht in combinatie met praktische oefeningen. Kies nu uw onderwerp!

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.