Training
& Kennis
  • Interactief 
  • Praktijkgericht 
  • Succesvol bijscholen

De verbranding optimaal afstellen

In een stookinstallatie willen we zoveel mogelijk warmte uit de brandstof halen. Maar de verbranding moet ook veilig verlopen. 

Bij de huidige stookinstallaties kunnen we de verbranding altijd goed instellen en beheersen. Heel veel gegevens over de instelling van de stookinstallatie en de veiligheid van de verbranding halen we uit de samenstelling van de rookgassen met de Wöhler A 550 rookgasanalyser.

Inregelen industriële verbrandingsinstallaties

Een goede rookgasanalyser heeft drie belangrijke eigenschappen: handig, robuust en betrouwbaar.
Door goed te luisteren en een goede samenwerking gedurende vele tientallen jaren met de professionals, die stookinstallaties beheren is de Wöhler A 550 ontwikkeld. Duitse kwaliteit.

Bij een stookinstallatie gaan we de optimale verbranding instellen en gelijktijdig houden we in de gaten of de verbranding ook veilig verloopt.

Uniek is een optie bij de Wöhler A 550 waarbij we de sonde al direct, tijdens het opstarten en kalibreren, in het rookgaskanaal kunnen steken.
     
De opstarttijd van de rookgasanalyser gebruiken we om het goede meetpunt in het rookgaskanaal op te zoeken. Dit is in de kernstroom van de rookgassen en die kunnen we vinden op het heetste punt in het rookgaskanaal. 

Omdat direct een grafische weergave wordt gegeven van de temperatuurvoeler in de tip van de sonde is dit meetpunt snel gevonden. Metingen buiten de kernstroom van de rookgassen zijn veel minder betrouwbaar en niet nauwkeurig. Is deze plaats gevonden. Dan zetten we de sonde op die plaats vast met de klemconus.

Tijdens deze opstartfase zien we ook al de schoorsteentrek in het rookgaskanaal. Van groot belang om te herkennen of we met een overdruk- of onderdruksituatie te maken hebben.   

Nooit vergeten om bij het opstarten een blik te werpen op het condensvat. 

Wanneer dat makkelijker is, kunnen we het uitleesapparaat eenvoudig uitnemen en op een comfortabele plaats magnetisch bevestigen, bijvoorbeeld op de ketelwand.

We zien nu alle meetwaarden in één blik op het display. Met de grafiektoets kunnen we ook de trend van de meetwaarden zien.

Nu kunnen we het verbrandingsproces instellen van de ketel. Het optimale punt kunnen we op twee manieren instellen.

Als eerste met het grafische display. Omdat het altijd even duurt voordat een instelling aan de ketel effect heeft op de meetwaarde is een grafiek onmisbaar. We zien dan direct de trend of het verloop van de meetwaarde en weten zo wanneer een stabiele eindwaarde is bereikt.

Een nog handiger hulpmiddel is de instelhulp. Dit is een grafiek waar het rendement uitgezet wordt tegen de luchtovermaat. Door het vergroten of knijpen van de luchttoevoer verandert de luchtovermaat. Doorgaans verandert dan ook het rendement. Maar wanneer de luchttoevoer teveel geknepen wordt, is er ook een risico op de vorming van koolmonoxide. 

Met de instelhulp wordt direct zichtbaar wat de beste stand is van de luchttoevoer voor het rendement zonder teveel koolmonoxide gehalte. Zo is direct op het display van de Wöhler A 550 te zien of het optimale punt ook het veiligste punt is.

Met behulp van de instelhulp direct de meest optimale afstelling bepalen!

Passend Scholingsaanbod

We bieden ook praktische seminars of gratis webinars over dit onderwerp. Informatie over deze en vele andere opleidingen vindt u hier

Webinars


Ontdek nu

Met de webinars, waarvan sommige gratis zijn, kunt u vanuit uw eigen huis een overzicht krijgen van een onderwerp. Wij brengen theoretische kennis over en tonen u praktische toepassingen.

Workshops


Ontdek nu

Deze eendaagse seminars bieden u een uitgebreid inzicht in het betreffende vakgebied. Hier wordt gefundeerde achtergrondkennis overgebracht in combinatie met praktische oefeningen. Kies nu uw onderwerp!

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.