Training
& Kennis
  • Interactief 
  • Praktijkgericht 
  • Succesvol bijscholen

Genormeerde luchtdoorlatendheid van een gebouwschil vastleggen

Bij de energieprestatie van gebouwen is de lekdichtheid of de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil van belang. Want luchtlekkage is de ongewenste luchtverplaatsing tussen binnen en buiten en vormt daarmee rechtstreeks energieverlies. De luchtdoorlatendheid is de hoeveelheid lucht die bij een drukverschil ontsnapt via de kieren en naden in de gebouwschil.

Luchtdoorlatendheid gebouwschil testen

De verschillende meetwaarden
 
Vaak praten we over de Qv-10 waarde. Die wordt berekend bij 10 Pa en uitgedrukt in dm3/s of in dm3/s.m2vloeroppervlakte. Of de n50-waarde wordt bepaald. Dit is het resultaat van deze gemiddelde lekstroom gedeeld door het binnenvolume van de meetzone. Een n50-waarde van 0,6 per uur betekent bijvoorbeeld dat elk uur een luchthoeveelheid van 0,6 keer het volume van de binnenruimte door de gebouwschil mag gaan bij 50 Pa over- of onderdruk. Elke waarde kan worden bepaald met de Wöhler BC 600 Blowercheck (luchtdichtheidsmeting). 
 

Het gevolgde meetprotocol

Door middel van een ventilator wordt het gebouw in onder- en overdruk gezet en gemeten hoeveel lucht bij een bepaalde proefdruk het gebouw verlaat en binnenkomt. De procedure van de luchtdoorlatendheidsmeting wordt geregeld in een protocol. We kunnen het protocol gebruiken volgens de NEN-EN-ISO 9972:2015 met minimaal 6 meetpunten tussen 15 en 100 Pa. Maar we kunnen ook het protocol uitvoeren volgens de inmiddels ingetrokken NEN-EN 13829:2000 (was de opvolger van de NEN 2686:1988). Dit zijn minimaal 5 meetpunten, waarvan er één minimaal 50 Pa moet zijn. 

De Wöhler BC 600 volgt volautomatisch het gekozen protocol over het gehele stromingsgebied van 15 m³/h tot 6000 m³/h in één cyclus zonder wisselen of omkeren van de meetunit.

Als voorbeeld nemen we de NEN-EN 13829. Deze maakt onderscheid tussen twee meetmethoden voor de test:

Methode A

Deze procedure wordt gebruikt om het gebouw in gebruik te testen. Het biedt onder meer informatie over de ventilatie-eigenschappen van het gebouw. Voor dit doel wordt het gebouw in de staat van gebruik met betrekking tot de instellingen van de verwarming en airconditioning en het seizoen dienovereenkomstig gemeten.

Methode B

Deze procedure wordt gebruikt om de bouwschil te testen. Hier zijn alle opzettelijk bestaande openingen niet alleen gesloten maar ook afgedicht. 

Hoe werkt de meting met de Blower Check?

De aansturing van de Wöhler BC 600 en de keuze van de norm met de bijbehorende protocol, die bij de meting gevolgd wordt, gebeurt op een tablet of smartphone met een gratis Wöhler-App uit de Web Store of App Store. Voor de communicatie tussen de App op de tablet of smartphone wordt gebruik gemaakt van een WiFi-signaal.

Bij de hierboven beschreven normen voor luchtdoorlatendheidsmetingen zijn alle ramen en buitendeuren gesloten. De binnendeuren naar alle verwarmde, gekoelde, mechanisch geventileerde ruimtes blijven open om één zone te creëren. Voor deze zone moet het lekvolume worden bepaald. Voor een groot gebouw, bijvoorbeeld een meergezinswoning, wordt een opdeling in meerdere meetzones aanbevolen.

In methode A zijn alle andere openingen gesloten, maar niet afgedicht (gebruikstoestand). 
In methode B worden alle opzettelijk bestaande openingen (ontluchtingspijpen, waterafvoeren, raamventilatieopeningen, enz.) afgedicht. Een "kattenluik" in dit proces moet bijvoorbeeld worden afgedicht (afgeplakt), terwijl dit tijdens het proces A alleen wordt gesloten.

Daarna wordt de meetinrichting aangebracht in een venster of deuropening.

Als eerste stap wordt een indicatieve lekdetectie uitgevoerd vóór de definitieve bepaling van de luchtdoorlatendheid. Hiertoe wordt de ventilator van de blowercheck aangestuurd op een druk die lager is dan de maximale druk die voor de eigenlijke meting is bedoeld. De proefdruk van deze zogenaamde voorafgaande test is meestal 50 Pascal. Alle tijdelijke afdichtingen worden getest op veilige bevestiging en lekdichtheid volgens de twee bovengenoemde methoden. Met geschikte hulpmiddelen zoals een rookpen, anemometer of met behulp van thermografie, kunnen lekken in de gebouwschil worden opgespoord en zijn vooraf te elimineren.

In de tweede stap wordt de eigenlijke luchtdoorlaatbaarheids- of luchtdichtheidsmeting gestart. Daarbij wordt eerst het natuurlijke drukverschil bepaald met afgesloten ventilatoropening van de meter. Afhankelijk van dit natuurlijke drukverschil worden de drukniveaus ingesteld, die moeten worden benaderd. Nu kunnen we een volledig meetprotocol automatisch laten afwerken. In elk protocol wordt een negatieve druk in het gebouw opgebouwd door de meetinrichting en wordt de respectieve volumestroom bepaald voor elke afzonderlijke druktrap.

Voor de derde fase wordt het proces herhaald maar dan in overdruk. Hierbij gaat geen meettijd verloren. De ventilatorsectie van de Wöhler BC 600 hoeft namelijk niet omgekeerd opnieuw te worden ingebouwd. Uiteindelijk wordt aan het einde van de meting het verschil in natuurlijke druk bepaald. 

Uit de resultaten van fase 2 en 3 wordt de gemiddelde lekstroom door de gebouwschil berekend. Afhankelijk van het gevolgde protocol en de bijbehorende gekozen eenheid is dit de Qv-10 waarde uitgedrukt in dm3/s of in dm3/s.m2vloeroppervlakte. of de n50-waarde. 

Dankzij de meetmethode kan de gebruiker op toetsbediening schakelen tussen over- of onderdruk!

Passend Scholingsaanbod

We bieden ook praktische seminars of gratis webinars over dit onderwerp. Informatie over deze en vele andere opleidingen vindt u hier

Webinars


Ontdek nu

Met de webinars, waarvan sommige gratis zijn, kunt u vanuit uw eigen huis een overzicht krijgen van een onderwerp. Wij brengen theoretische kennis over en tonen u praktische toepassingen.

Workshops


Ontdek nu

Deze eendaagse seminars bieden u een uitgebreid inzicht in het betreffende vakgebied. Hier wordt gefundeerde achtergrondkennis overgebracht in combinatie met praktische oefeningen. Kies nu uw onderwerp!

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.