Training
& Kennis
 • Interactief 
 • Praktijkgericht 
 • Succesvol bijscholen
Themen
  Meten

Inregelen van de CV-ketel

Het afstellen van de brander kon in de vorige eeuw nog op het oog. Maar dat is nu, zelfs voor ervaren installateurs, niet meer mogelijk. Want de huidige techniek en de constructie van de premix-branders is zo geavanceerd, dat dit zelfs onmogelijk is geworden. En ook niet meer wordt toegelaten.

Daarnaast is er terecht veel aandacht gekomen om de aanwezigheid van het dodelijke koolmonoxide al in een vroeg stadium te herkennen. Koolmonoxide is niet te ruiken of te zien. Maar het is wel goed te meten, gelijk met de afstelling van de ketel.

In de bijgaande video wordt dit duidelijk gemaakt bij een Nefit ProLine Next. Een toestel dat jarenlang betrouwbaar kan functioneren. Maar waar, net als bij alle fabricaten, zeer duidelijk de grenswaarden vastgelegd zijn waarbinnen het toestel gegarandeerd veilig werkt.

Hier worden, na het onderhoud, de volgende afstellingen gecontroleerd en eventueel bijgeregeld op drie of vier punten. Die kunnen allemaal uitgevoerd worden met de compacte Wöhler A 450 rookgasmeter.
Deze punten zijn:

 1. De dynamische gasvoordruk of de bedrijfsdruk
  Hier testen we of de gastoevoer naar de ketel in orde is.
  Deze rookgasmeter met de ingebouwde magneten op een makkelijke positie bevestigen op de ketel. In het hoofdmenu selecteren we de drukmeting. Vervolgens nullen we de druksensor. We sluiten daarna de drukmeetslang aan op de Wöhler A 450 en de gasvoordrukmeetnippel. Nu schakelen we de ketel op vollast en zien direct het resultaat grafisch en numeriek op het meetscherm.
  Wanneer we de gestabiliseerde waarde accepteren, selecteren we “Ok” en slaan deze op bij de klantgegevens in het geheugen van de Wöhler A 450.
 2. De gas-lucht verhouding gemeten aan de branderdruk
  Bij de ProLine Next wordt bij laaglast de druk gemeten en bij vollast het zuurstofgehalte in de rookgassen.
  Voor de meting bij laaglast sluiten we de drukmeetslang aan op de meetnippel gas-luchtverhouding. De rookgassonde kan eveneens geplaatst worden voor de meting bij hooglast. We schakelen de ketel op laaglast en volgen de drukwaarde op het display. Deze reageert altijd zonder vertraging zodat eventuele fluctuaties ook direct zichtbaar zijn. Zo nodig regelen we de gas-lucht verhouding nog verder bij. Is de instelling correct dan stoppen we de meting en nemen deze actuele waarde over als rookgasmeting.
 3. De gas-lucht verhouding gemeten aan de zuurstofconcentratie in de rookgassen
  Voor de gas-lucht verhoudingsmeting bij vollast schakelen we de ketel op vollast en volgen we de concentratie zuurstof in de rookgassen. De uitlezing van deze waarde reageert met enige vertraging. Daarom is het duidelijker om de reactie te volgen op een grafiek, zodat direct duidelijk of de gemeten waarde stabiel is. Bij een stabiele waarde kunnen we zo nodig nog bijregelen.
  Is de goede instelling bereikt dan stoppen we deze meting en slaan deze als emissiemeting op. Eveneens bij de klantgegevens. De meetresultaten staan opgeslagen in de Wöhler A 450 en kunnen later worden uitgeprint.
 4. Als laatste de koolmonoxideconcentratie in de rookgassen
  Ook de uitlezing van deze waarde reageert met enige vertraging. Daarom is het ook handig om ook deze concentratie te beoordelen in een grafiek. Daarmee is het verloop goed te beoordelen of de eindwaarde ook is bereikt.

Wöhler A 450 rookgasanalyse meter
Meer info
Wöhler A 550 Rookgasanalyse meter
Meer info

Aandachtspunten

Goedkeur- en afkeurgrenzen
De gevonden meetresultaten worden altijd vergeleken met de onderhoudsinstructie van de fabrikant. Elk fabricaat en elk toesteltype heeft zijn eigen grenswaarden waar binnen het toestel moet worden afgesteld. Zonder deze grenswaarden uit de onderhoudsinstructie is afstelling niet mogelijk, eerder gevaarlijk.

Routinecheck van de Wöhler A 450
Het is zinvol om een rookgasmeter bij elk gebruik routinematig te controleren op de volgende punten:

 1. Is het condensvat leeg?
 2. Is het aanzuigsysteem dicht? Dat is goed hoorbaar als de aanzuiging via de rookgassonde even geblokkeerd wordt.
 3. Staat de concentratie zuurstof bij het aanzuigen van omgevingslucht op 20,9 of 21%? 
 4. Staat de concentratie CO op nul, eveneens bij het aanzuigen van omgevingslucht?
 5. De druk op nul?

De Wöhler A 450 App als hulpmiddel
De Wöhler A 450 geeft de resultaten op het grafische touchscreen. Maar er is ook een andere mogelijkheid om de meetwaarde te volgen en op te slaan. Daarvoor maken we gebruik van de ingebouwde WiFi waarbij we de Wöhler A 450 verbinden met een tablet of met onze mobiele telefoon via een gratis App uit de App Store of de Play Store. Nadat we verbinding gemaakt hebben, zijn de meetwaarden op de tablet of smartphone zichtbaar. Niet alleen als getallen maar ook in grafiekvorm. Deze resultaten kunnen in de mobiele telefoon worden opgeslagen en later per E-mail worden verzonden. Of bijvoorbeeld rechtstreeks in Dropbox, Google-drive op iCloud worden opgeslagen.

Elk fabricaat en elk toesteltype heeft zijn eigen optimale afstelling!

Passend Scholingsaanbod

We bieden ook praktische seminars of gratis webinars over dit onderwerp. Informatie over deze en vele andere opleidingen vindt u hier

Webinars


Ontdek nu

Met de webinars, waarvan sommige gratis zijn, kunt u vanuit uw eigen huis een overzicht krijgen van een onderwerp. Wij brengen theoretische kennis over en tonen u praktische toepassingen.

Workshops


Ontdek nu

Deze eendaagse seminars bieden u een uitgebreid inzicht in het betreffende vakgebied. Hier wordt gefundeerde achtergrondkennis overgebracht in combinatie met praktische oefeningen. Kies nu uw onderwerp!

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.