Een essentieel onderdeel van het binnenklimaat in woningen en andere gebouwen is de ventilatie. Doorgaans wordt dit gerealiseerd met een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij de ventilatielucht via in- en uitblaasroosters over de afzonderlijke ruimtes wordt verdeeld. 

Deze verdeling van de ventilatielucht moet worden ingesteld zodat de beschikbare capaciteit efficiënt wordt verdeeld over alle ruimtes. Uiteraard moet deze instelling niet alleen snel uitgevoerd kunnen worden, maar ook betrouwbaar zijn. Uitgangspunt van de inregeling is een complete lijst van alle inblaas- en afzuigpunten met, per punt de doelwaarde waarbij is uitgegaan van de ventilatiewaarden uit het Bouwbesluit.

Inregelen ventilatie

De Wöhler FA 410 meettrechterset is een uitstekend hulpmiddel daarbij: 

  1. Een zeer snel reagerende luchtdebietmeter;
  2. Een directe aanwijzing in liter per seconde of kubieke meter per uur; 
  3. Een grote meetconus waarmee de luchtstroming van of uit de ventielen nauwelijks wordt verstoord.

Voor de gehele procedure gaan we als volgt te werk:

  1. Bij de start van de metingen worden alle ramen en deuren gesloten en de standenschakelaar van de ventilatie in de maximale stand gezet.
  2. Bij een eerste rondgang door de woning meten en noteren we de waarden van alle afzonderlijke toe- en afvoerpunten naast de doelwaarden. 
  3. We vergelijking de gevonden meetwaarden met de doelwaarden. Zo krijgen we een beeld van de afwijkingen.
  4. Bij een tweede rondgang justeren we zo nodig elk ventiel tot de juiste waarde en noteren we opnieuw deze waarde. Het is praktisch om te beginnen bij de ventielen, die meer afzuigen of inblazen dan de doelwaarde.
  5. Daarna maken we nog een derde rondgang. We passen zo nodig het ventiel nog wat aan en noteren de bereikte eindwaarden.