Training
& Kennis
  • Interactief 
  • Praktijkgericht 
  • Succesvol bijscholen

Uitvoeren van de 4 Pa-test

Er moet te allen tijde voor worden gezorgd dat een haard wordt voorzien van voldoende verbrandingslucht. Als bijvoorbeeld tegelijkertijd een haard en een afzuigsysteem wordt gebruikt, kan er te veel negatieve druk in de kamer worden gecreëerd en zo een tegendruk van het uitlaatgas veroorzaken. Er is dan een bewijs vereist dat deze tegendruk niet te groot wordt zodat gevaarlijke, zelfs dodelijke, situaties vermeden worden.

Controle toevoer verbrandingslucht

Dit bewijs kan geleverd worden door de 4 Pa-test met een manometer met hoge resolutie micro-druksensoren. Met twee even lange, flexibele capillaire slangen, wordt het drukverschil tussen de opstelruimte van de haard en de buitenlucht of het trappenhuis geregistreerd bij gelijktijdig gebruik van zowel de haard als het luchtafzuigsysteem.

Bij het begin van de meting moeten alle ramen en buitendeuren gesloten zijn. Vervolgens worden de haard en het luchtafvoersysteem (bijv. ventilatie- of afzuigsysteem) ingeschakeld in hoogstand. Als er in deze startsituatie geen uitlaatgassen ontsnappen (vast te stellen met bv. een dauwspiegel), kan de 4 Pa-test worden uitgevoerd. De Wöhler DC 410 FLOW drukmeter heeft hiervoor een ingebouwde meetprocedure. Hiervoor wordt een capillaire slang naar buiten gelegd door de deursponning of raamafdichting en een tweede slang blijft in de opstelruimte.

Na het starten van de 4 Pa-test op de DC410 FLOW, verschijnt de drukcurve grafisch in het display. Er wordt een raam / deur gedurende 30 seconden geopend om de nullijn te registreren. Daarna wordt het raam / de deur gedurende 30 seconden gesloten, waardoor een negatieve druk wordt opgebouwd en gemeten. Deze procedure wordt afwisselend gedurende minimaal drie minuten uitgevoerd.

Wanneer de drukval als gevolg van het openen en sluiten van het venster niet meer is dan 4 Pa, krijgt de haard voldoende verbrandingslucht onder de meest ongunstige omstandigheden en wordt de opstelling van de haard als veilig beschouwd.

Passend Scholingsaanbod

We bieden ook praktische seminars of gratis webinars over dit onderwerp. Informatie over deze en vele andere opleidingen vindt u hier

Webinars


Ontdek nu

Met de webinars, waarvan sommige gratis zijn, kunt u vanuit uw eigen huis een overzicht krijgen van een onderwerp. Wij brengen theoretische kennis over en tonen u praktische toepassingen.

Workshops


Ontdek nu

Deze eendaagse seminars bieden u een uitgebreid inzicht in het betreffende vakgebied. Hier wordt gefundeerde achtergrondkennis overgebracht in combinatie met praktische oefeningen. Kies nu uw onderwerp!

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.