Aanknopingspunten voor de Europese verordening REACH

News

Conform artikel 33 van de verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zijn fabrikanten verplicht over het gebruik van bepaalde stoffen in hun producten te informeren. Daarbij gaat het om die specifieke stoffen die op de zgn. kandidaatslijst van de verordening zijn vermeld.

Hiermee delen wij u mede dat in de volgende door ons geleverde producten de volgende zorgwekkende stof(fen) (SVHC) van de kandidaatslijst (stand: 17 december 2015) in concentraties boven 0,1 % conform art. 33 van de REACH-verordening (verordening (EG) Nr. 1907/2006) zijn verwerkt:

Product

CAS-nummer

Omschrijving

Accessoires reinigingstechniek

7439-92-1

Lood, Lead (Blei)

Accessoires meettechniek verbrandingsinstallaties

7439-92-1

Lood, Lead (Blei)

Accessoires inspectietechniek

7439-92-1

Lood, Lead (Blei)

Handveeghaspels

110-71-4

1, 2-dimethoxyethaan; ethyleen glycol dimethyl ether (EGDME)

Persluchtreiniging

110-71-4

1, 2-dimethoxyethaan; ethyleen glycol dimethyl ether (EGDME)

VIS 2xx, VIS 3xx, VIS 4xx

7439-92-1

Lood, Lead (Blei)

Mochten er verder nog vragen zijn omtrent de invoering van de REACH-verordening binnen Wöhler Technik GmbH dan staan wij u gaarne te allen tijde ter beschikking na uw E-mail aan [email protected].

Archief Nieuws & Persberichten

In ons nieuws- en persarchief vindt u al het productnieuws, informatie over innovatieve technologierapporten over spannende evenementen en uitgebreide technische rapporten van de afgelopen jaren.

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.