Eenvoudig en effectief de binnenluchtkwaliteit bewaken

News

Dit weten we nu zeker: virussen worden grotendeels overgebracht door aërosolen die in de lucht zweven. Binnenruimtes kunnen dus snel een gevarenzone worden als zich daar een besmet persoon bevindt. Effectieve ventilatie biedt een oplossing door met virussen beladen "muffe" lucht naar buiten en verse lucht naar binnen te verplaatsen. Of de luchtverversing door een goed onderhouden ventilatiesysteem of door raamventilatie wordt gerealiseerd, doet niet ter zake. Belangrijk is dat de ruimtes regelmatig worden geventileerd. Het monitoren van de luchtkwaliteit in het gebouw kan op een eenvoudige manier worden uitgevoerd.

De Wöhler CDL 210 CO₂-datalogger beoordeelt op elk gewenst moment de binnenluchtkwaliteit op basis van meetgegevens. Een belangrijke factor voor het monitoren van de binnenluchtkwaliteit is het CO₂-gehalte. Door te ademen, voegen wij als mens vocht en CO₂ toe aan de binnenlucht en in geval van een opgelopen ziekte daarnaast ook virussen. Het CO₂-gehalte in de lucht is een goede graadmeter om de ruimte te gaan ventileren. Als het CO₂-gehalte te hoog is, kan er worden aangenomen dat de lucht ook met andere bestanddelen vervuild is.

De compacte en handzame Wöhler CDL 210 meet het CO₂-gehalte, de temperatuur en de vochtigheid van de binnenlucht en geeft op basis daarvan een exacte beoordeling van de binnenluchtkwaliteit volgens VDI 6022 Deel 3. Het grote display toont zowel de meetgegevens als de beoordeling, te weten GOED, NORMAAL of SLECHT. Een slechte beoordeling van de lucht in de ruimte toont aan dat er niet voldoende luchtverversing is. Hierbij is de kans groter dat een eventueel aanwezige virusbelasting zich in het kritische gebied bevindt.

Afgezien daarvan blijkt uit studies dat over het algemeen de kwaliteit van de binnenlucht een zeer grote invloed heeft op het welzijn van de mens. Een hoog CO₂-gehalte in de binnenlucht leidt tot een aanzienlijke daling van de concentratie, die vaak gepaard gaat met vermoeidheid en hoofdpijn. Er valt dus veel te zeggen voor continue monitoring van ruimtes waar veel mensen uren in doorbrengen. Dat kan heel eenvoudig en effectief met de Wöhler CDL 210. Dit geldt voor klaslokalen, vergaderzalen, wachtkamers, pauzeruimten, enz. Het apparaat geeft duidelijk aan wanneer ventilatie nodig is. Daarnaast kan er ook een alarmtoon worden ingesteld als waarschuwing. 
De gemeten waarden kunnen desgewenst in het toestel worden opgeslagen. De software van de datalogger, welke gratis is te downloaden op onze website, houdt rekening met de grenswaarden van VDI 6022-3. De gegevens kunnen dus worden opgeslagen, geanalyseerd, grafisch weergegeven en afgedrukt, en aan verschillende projecten en klanten worden toegewezen.

Archief Nieuws & Persberichten

In ons nieuws- en persarchief vindt u al het productnieuws, informatie over innovatieve technologierapporten over spannende evenementen en uitgebreide technische rapporten van de afgelopen jaren.