Intelligente meettechniek voor veilig onderhoud

News
De firma GUTS onderhoudt vooral grote verwarmingsinstallaties in warenhuizen. Na elke meting blijft de uitdraai met de meetgegevens bij de ketel, zodat de laatste status op elk moment kan worden bekeken.

GUTS Installatietechniek B.V. installeert en onderhoudt verwarmings- en airconditioningsinstallaties, voornamelijk in grote gebouwen. Voor de monteurs zijn hoge kwaliteitsnormen vanzelfsprekend, want zij werken altijd volgens de SCIOS -eisen. Dankzij de intelligente rookgasmeettechniek wordt de extra inspanning die nodig is om aan de normen te voldoen en de hoeveelheid vereiste documentatie binnen de perken gehouden.

Het bedrijf heeft nu 170 medewerkers op drie locaties in Nederland met monteurs die door het hele land reizen. Ook servicetechnicus Paul Wobben maakt sinds 2012 deel uit van het team. Als SCIOS-gecertificeerd PO-technicus is hij bevoegd om het periodiek onderhoud aan de verwarmingsinstallaties uit te voeren. Dat moet eenmaal per jaar worden verricht aan installaties met een totaal vermogen van meer dan 100 kW. Bij GUTS betreft dit bijna alle verwarmingssystemen, aangezien een groot deel van de installaties die door het bedrijf worden beheerd zich in de utiliteit markt bevinden.

SCIOS-kwaliteitsnormen

Het SCIOS-kwaliteitssysteem voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties is ontwikkeld door verschillende commissies van deskundigen die lid zijn van de Stichting SCIOS. Bedrijven in de verwarmings- en airconditioningssector kunnen SCIOS-gecertificeerd zijn. PO-technici die het onderhoud verrichten voor systeembeheerders beschikken over specifieke kennis en vaardigheden aangezien ze een gedegen opleiding hebben gevolgd. Het jaarlijkse onderhoud wordt dan uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde procedure en scope. SCIOS past de geldende regelgeving voortdurend aan de veranderende technische omstandigheden en milieueisen aan.

SCIOS past de geldende regelgeving voordurend aan aan de veranderende technische omstandigheden en milieueisen.

Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden

Voordat Paul Wobben bij Guts werkte, voerde hij vaak onderhoudswerkzaamheden uit in particuliere woningen. Vaak was het zo dat hij een onmiddellijke stillegging van de installatie moest eisen vanwege extreem hoge CO-waarden. “Gelukkig is dit vandaag de dag niet meer het geval met moderne installaties”, vertelt hij. Toch vindt hij het jaarlijkse onderhoud volgens bepaalde normen nog steeds uiterst belangrijk, omdat de veiligheidseisen in grote gebouwen zoals warenhuizen bijzonder hoog moeten zijn vanwege het grote aantal mensen dat er verblijft. Bovendien draagt een perfecte afstelling van de verwarming in hoge mate bij aan een optimaal rendement. Vooral in het geval van de grote installaties is dit dan merkbaar in termen van energiekosten en milieuvervuiling. Bovendien helpt regelmatig onderhoud om storingen en stilstand te voorkomen. Die kunnen hoge kosten veroorzaken en schadelijk zijn voor het imago van de exploitant van het warenhuis.

Sinds het voorjaar van 2019 werkt de PO-technicus met de Wöhler A 450 rookgasmeter. Dit stelt hem in staat om nauwkeurig en snel onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Omdat het grote display hem alle gemeten waarden tegelijkertijd toont, hoeft hij niet meer te scrollen en heeft hij dus beide handen vrij om de brander af te stellen. Hiervoor bekijkt hij de waarden vaak als een grafiek op het display en kan hij tijdens het instellen nog sneller veranderingen in de meetwaarden zien. “Het apparaat is echt gebruiksvriendelijk”, vindt Paul Wobben. “Het ligt goed in de hand en kan met de magneet stevig aan de ketel worden bevestigd. En met één handbeweging kun je het weer wegnemen.” De bediening is zelf verklarend, want het menu is gestructureerd met pictogrammen, net als bij een smartphone. Als de metingen gedaan zijn, is een tikje op het display voldoende om het meetprotocol uit te printen. De uitdraai blijft dan op de printer staan.

Weergave van de meetgegevens op de mobiele telefoon

Om uiteindelijk een volledig overzicht te krijgen van het rendement van de verwarmingsinstallatie, controleert Paul Wobben vaak ook nog hoe de werking onder volle belasting en verschillende deelbelastingen het gasverbruik en de rookgaswaarden beïnvloedt. Het feit dat de gasmeter niet in de ruimte staat waar het verwarmingssysteem in de grote warenhuizen zich bevindt, is geen probleem. Hij regelt de verwarming via zijn laptop. Tegelijkertijd kan hij de meetwaarden van de rookgasmeter met de Wöhler A 450 app online weergeven op zijn smartphone. Van daaruit kan hij de meting ook op elk moment starten en stoppen. Dit werkt via een Wifi-verbinding tussen het meetapparaat en de smartphone. Hiervoor zet de Wöhler A 450 een eigen Wifi-netwerk op waarmee de monteur zijn mobiele telefoon kan verbinden. Als de meetopening van het rookgasafvoersysteem en de gasmeter te ver uit elkaar liggen voor een rechtstreekse Wifi-verbinding, dan logt de monteur met het meetapparaat en zijn mobiele telefoon in op het Wifi-netwerk van het warenhuis en heeft hij zo ook een stabiele verbinding.

Gedetailleerde documentatie zorgt voor transparantie

Een uitgebreide documentatie van alle meetgegevens en werkzaamheden wordt op basis van de SCIOS-eisen aan de installateur verstrekt. Hiervoor voert hij in een gespecificeerd verwarmingsgegevensblad in Excel de gemeten gegevens in. GUTS stelt het verwarmingsgegevensblad altijd ter beschikking van de klant, d.w.z. de systeembeheerder.

Desgewenst kan hij het rapport met de meetgegevens vanuit de Wöhler-app op zijn smartphone via e-mail of een messengerdienst in een zelfgekozen bestandsformaat naar zijn kantooradres of naar de klant sturen. De monteur heeft de keuze uit PDF, jpg of CSV Excel-bestanden die in Excel-spreadsheets kunnen worden geïmporteerd.

„Moderne meettechniek maakt het makkelijker en biedt heel wat mogelijkheden“, zegt Paul Wobben. “Maar net als vroeger zijn de belangrijkste kenmerken de robuustheid van het meetinstrument en een duidelijk gestructureerde weergave van de meetwaarden.” Voor de goed getrainde PO-monteur is een duidelijke weergave van alle meetgegevens voldoende. Op basis daarvan krijgt hij de juiste informatie over de toestand van het systeem en kan hij, indien nodig, de vereiste onderhoudswerkzaamheden verrichten.

 

[1] Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties

Archief Nieuws & Persberichten

In ons nieuws- en persarchief vindt u al het productnieuws, informatie over innovatieve technologierapporten over spannende evenementen en uitgebreide technische rapporten van de afgelopen jaren.