Nieuwe grenswaarden voor CO (koolmonoxide) in omgevingslucht

Sinds 21 augustus 2018 is, in verband met een aanpassing in de Arbeidsomstandighedenregeling, de TGG8-grenswaarde voor koolmonoxide verlaagd van 28 mg/m3 naar 23 mg/m3 (omgerekend van 25 naar 20 ppm). De TGG-8 grenswaarde is het tijd gewogen gemiddelde gedurende 8 uur en wordt ook wel aangeduid met de term TWA (Time Weight Average) of TLV (Treshold Limit Value). Daarnaast is de STEL (Short Time Exposure Limit) verlaagd naar 117 mg/m3 (omgerekend 100 ppm). Dat is de TTG15-grenswaarde ofwel het tijd gewogen gemiddelde gedurende 15 minuten. Zie www.wetten.overheid.nl

Archief Nieuws & Persberichten

In ons nieuws- en persarchief vindt u al het productnieuws, informatie over innovatieve technologierapporten over spannende evenementen en uitgebreide technische rapporten van de afgelopen jaren.