Video-inspectie voor een effectief onderhoud van luchtkanalen

News
Inspecties van luchtkanalen zijn bij het bedrijf Jong dagelijks werk. De video-inspectiecamera behoort daarbij tot de standaarduitrusting.

Met luchtverwarmingen en koelsystemen zorgt Jong Luchtverwarming C.V. al sinds 1993 voor behaaglijkheid en comfort in Nederlandse woonhuizen. Bij de installatie van nieuwe systemen levert het bedrijf kwaliteit en efficiëntie. Opdat dat ook de gehele levensduur van de systemen zo blijft zet Jong in op een gekwalificeerd onderhoud, dat een professionele inspectie en reiniging van de luchtkanalen omvat. Want alleen als de installatie ook op lange termijn functioneert zoals ze bij de planning is ontworpen, kan ze efficiënt werken.

De camerakop Wöhler VIS 350 kan met de camerawagen heel comfortabel ook door grote luchtkanalen worden geschoven.
De monitor toont de monteur volkomen scherpe beelden uit het luchtkanaal.
Op basis van de video-inspectie reinigt de monteur de luchtkanalen. Om grove verontreinigingen te verwijderen gebruikt hij de Wöhler flexibele buigas, waar hij verschillende reinigingshulpstukken kan opschroeven. Die laat hij dan met een boormachine roteren.

In 1993 hebben de broers Sander en Harold Jong het verwarmingsbedrijf van hun vader overgenomen en de Jong Luchtverwarming C.V. opgericht. Met lucht- en koelsystemen vulden ze met succes een gat in de markt zodat Jong tegenwoordig acht monteurs en twee kantoormedewerkers in dienst heeft. Het bedrijf plant en installeert luchtverwarmingen en topkoelsystemen van gereputeerde merken in geheel Midden- en Zuid-Nederland. “Een luchtverwarming heeft tal van voordelen”, legt Sander Jong uit. “Ze verwarmt de ruimte extreem snel omdat lucht aanzienlijk sneller dan water opwarmt. Ze is plaatsbesparend omdat ze geen radiatoren nodig heeft. Ze is veelzijdig omdat ze indien nodig ook kan worden gebruikt om te koelen. Bovendien kan ze als aanvulling op bestaande systemen worden gebruikt, bijvoorbeeld om bepaalde vertrekken tijdelijk te verwarmen. Niet in het minst zorgt ze voor een goede luchtkwaliteit omdat de lucht telkens weer gefilterd en ververst wordt.”

De voorwaarde om dat te bereiken zijn intacte en hygiënisch schone luchtkanalen die de warme lucht in de verschillende kamers leiden. Dat geldt vanzelfsprekend bij de luchtverwarming net zozeer als bij iedere andere airconditioning- en ventilatie-installatie. Regelmatige inspectie en onderhoud van het leidingsysteem zijn daarom onontbeerlijk. “De mensen denken vaak dat dat niet nodig is; bij hen is toch alles schoon. Dat klopt niet, want overal waar lucht in beweging is, wordt ook stof getransporteerd. Het filter beperkt dat effect weliswaar, maar het wordt er in geen geval door verhinderd. Als er vochtigheid in de leidingen neerslaat is dat dan in de tot 60 °C warme lucht een ideale voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. En die worden in zo’n geval door de toevoerroosters in de woning geblazen”, verklaart Sander Jong.

Door regelmatige inspectie en onderhoud van de leidingen kan deze problematiek zo goed als uitgesloten worden. Ook eventuele beschadigingen van de leidingen vallen daarbij op. Die zorgen er doorgaans voor dat de warme lucht niet tot op haar eigenlijke bestemming geraakt, maar al eerder door lekkages ontsnapt. Enerzijds zorgt de installatie dan niet meer voor de gewenste behaaglijkheid en anderzijds werkt ze minder energie-efficiënt als de warme lucht ongebruikt ontsnapt.

Roel Ligtenberg, die al 13 jaar monteur bij Jong is, voert ongeveer 30 tot 40 zulke inspecties per jaar uit. Sinds vier jaar gebruikt hij daarvoor de video-inspectiecamera Wöhler VIS 350. Het complete camerasysteem is handig transporteerbaar in een koffer ondergebracht, wat de omgang met het systeem door een enkele persoon aanzienlijk vergemakkelijkt. Ter plaatse bij de klant is de camera meteen klaar voor gebruik. De monteur haalt de camerakop aan een 20 m lange flexibele camerastang uit de koffer en voert hem door de inspectieopening in het te inspecteren luchtkanaal in. De optische module van de camerakop kan hij tijdens de inspectie met een eenvoudige druk op de knop naar rechts of naar links kantelen of ook 360° draaien. Zo ontsnapt er geen detail aan het oog. Als er hem tijdens de inspectie een beschadiging opvalt, slaat hij een foto ervan op de SD-kaart van de camera op. Bij grotere “verdachte” gedeelten maakt hij een video-opname.

Tijdens de video-inspectie beoordeelt de monteur of een reiniging of bijkomende maatregelen nodig zijn. De beelden tonen ook bijzonderheden zoals uitstekende schroeven en geven informatie die voor de keuze van de reinigingshulpstukken van belang is. Bovendien kunnen met behulp van de camera beschadigingen gedocumenteerd worden die al voor de reiniging aanwezig zijn. Op basis van de camera-opnames legt hij aan de klant de mogelijkheden uit en maakt hij een passende offerte.

Bij de reiniging is het aanbevolen om sectiegewijs te werken. Doorgaans schuift de monteur eerst een flexibele as met een veegborstelkop in het luchtkanaal. Die laat hij dan met een accuboormachine roteren. Stof en vuil worden op die manier efficiënt verwijderd en tegelijkertijd afgezogen. Bij minder hardnekkige verontreinigingen werkt Roel Ligtenberg met perslucht en roterende borstels. Vervolgens worden ook de ventilator(en) en de ventilatieroosters schoongemaakt en de volumestromen correct ingesteld.

Na afloop van de werkzaamheden voert de monteur opnieuw een video-inspectie in een gedeelte van de luchtkanalen uit. Daarmee kan hij het resultaat van de reiniging uitvoerig documenteren. Doorgaans zijn de “voor en na”-foto’s zo duidelijk dat ook kritische klanten van de noodzaak van de reiniging overtuigd zijn. De reiniging is niet alleen rendabel voor het uitvoerend bedrijf, maar heel zeker ook voor de klant. De luchtstromen zijn namelijk voor de vrije doorsnede van de luchtkanalen gepland. Als deze omwille van verontreinigingen kleiner geworden is, neemt de binnenluchtkwaliteit onvermijdelijk af. Vaak genoeg draaien de bewoners de ventilator dan hoger, wat een negatieve invloed op de energie-efficiëntie en de behaaglijkheid in de ruimten heeft. Zonder onderhoud kan de installatie dus op lange termijn niet optimaal werken.

Archief Nieuws & Persberichten

In ons nieuws- en persarchief vindt u al het productnieuws, informatie over innovatieve technologierapporten over spannende evenementen en uitgebreide technische rapporten van de afgelopen jaren.