Databescherming

Wöhler Technik GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij verheugen ons over uw interesse in onze website. Bescherming van uw persoonlijke gegevens staat bij ons hoog in het vaandel. In de vervolgtekst informeren wij u uitvoering over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U kunt door onze website browsen zonder uw persoonsgegevens kenbaar te maken. Wij slaan alleen de toegangsgegevens op die niet persoonsgebonden zijn, zoals de naam van uw internetprovider, de pagina waar vandaan u ons bezoekt of de naam van het gevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze aanbiedingen en staan geen conclusies toe die betrekking hebben op u als persoon.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze ons in het kader van een bestelling, bij het openen van een klantenaccount of bij het abonneren op onze nieuwsbrief vrijwillig beschikbaar stelt. Wij gebruiken de door u medegedeelde gegevens zonder u afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de correcte afhandeling van uw bestellingen.

Na volledige afhandeling van de bestelling in de vorm van levering en betaling worden uw gegevens automatisch voor verder gebruik geblokkeerd tot nader order en na de fiscale afhandeling en handelsconforme bewaartermijn gewist, tenzij u vrijwillig voor verdere opslag van uw gegevens heeft gekozen. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw E-mailadres voor eigen commerciële doeleinden ingezet, totdat u zich heeft afgemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden via de link https://www.woehler.de/shop/nl/newsletterpreferencecenter/form/, door een E-mail te sturen aan [email protected] of via een link in de nieuwsbrief.

Gebruik van Cookies
Op meerdere pagina’s gebruiken wij Cookies om het bezoek aan onze website attractiever te maken en verschillende functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden. De meeste van de door ons gebruikte Cookies (zgn. functionele Cookies) zijn tijdelijk en worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere Cookies (tracking Cookies) worden blijvend opgeslagen, welke ons de mogelijkheid bieden uw computer bij een volgend bezoek te herkennen. Deze Cookies besparen u tijd bij vervolgbestellingen door uw inlogwachtwoord en contactgegevens alvast aan te dragen. Onze zakenpartners is het niet geoorloofd om via onze website persoonsgebonden gegevens via Cookies te achterhalen, te bewerken of te gebruiken.

Opstellen van gebruikersprofielen onder pseudoniem voor webanalyses
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens. De door het Cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van Cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de Cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link Browser-Plugin beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren.

Op deze website worden door de tool Google-Analytics-Gegevens met betrekking tot demografische en interessecategorieën gegevens verzameld uit reclame-uitingen via Google en bezoekersgegevens, zoals leeftijd, geslacht en interesses, van derden. Hiervan worden onder gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen gemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen voor het analyseren van de bezoekers en worden gebruikt voor het verbeteren van ons aanbod en voor het beter afstemmen van ons aanbod op de behoeften van de bezoekers. Deze gegevens zijn is niet op een specifiek persoon terug te koppelen en kunnen altijd gedeactiveerd worden.

Hiervoor kunnen Cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk op de computer van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen en het mogelijk maken te herkennen als de bezoeker opnieuw onze website wil bezoeken.

De gebruikersprofielen onder pseudonaam worden zonder een afzonderlijk verstrekte, uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon, niet met persoonsgerichte gegevens van de drager van het pseudoniem samengesteld.

U kunt op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de gegevensverzameling en opslag voor doeleinden van de webanalyse door dit schriftelijk kenbaar te maken aan onze contactpersoon voor databescherming.

Doorsturen persoonsgebonden gegevens
Het doorsturen van uw gegevens vindt plaats aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde artikelen of diensten noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

Tekst van de overeenkomst
Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen uw bestelgegevens samen met onze bedrijfsvoorwaarden per E-mail. Onze bedrijfsvoorwaarden kunt u tevens op onze website nalezen. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen zonder uw inlogcode niet meer via internet toegankelijk.

Recht op inlichtingen
Overeenkomstig de wet persoonsregistratie heeft u recht op alle informatie over uw opgeslagen gegevens en indien van toepassing recht op mededeling, blokkering en het wissen van deze gegevens.

Contactpersoon voor gegevensbeveiliging
Bij vragen over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen, mededelingen, blokkeringen of het wissen van gegevens en het intrekken van verstrekte toestemmingen dient u contact op te nemen met:

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Wöhler Technik GmbH over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Wöhler Technik GmbH via [email protected] Wöhler Technik GmbH zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Wöhler Technik GmbH
Herrn Brian Gebers
Wöhler-Platz 1
D-33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 (0)29 53 73 214
[email protected]

© 2016 Wöhler Technik GmbH

Onze offerte is uitsluitend gericht aan zakelijke klanten.