Trainingsmogelijkheden
Workshops

Ideaal platform voor theorie en praktijk

In samenwerking met de experts vanuit de verschillende disciplines, zoals universiteiten, research, installatietechniek, kwaliteitscontrole, certificatie-instellingen, etc. bieden we u de kennis aan die wij hebben als ontwikkelaar en producent. Het belangrijkste doel is het uitwisselen van kennis. Wij vertellen u de laatste stand van de techniek en wetenschap en u vertelt ons wat u belangrijk vindt in uw werk. 

Bij uw dagelijkse werkzaamheden wordt steeds weer van u gevraagd om uw materialen snel en goed te verwerken en te gebruiken. Gelijktijdig dient u op de hoogte te blijven van de huidige stand van zaken aangaande wet- en regelgeving. Onze workshops zijn in de nieuwe opzet volledig interactief, hebben een beperkt aantal deelnemers, duren maximaal een halve dag en zijn zo opgesteld dat wij een afspraak kunnen maken: U neemt er gegarandeerd kennis en ervaring van mee, die u rechtstreeks bij uw werkzaamheden kunt toepassen. Dat is een harde belofte! 

Workshop
Inspecties aan stookinstallaties woningen

BESCHRIJVING

In samenwerking met Nefit organiseert Wöhler Technik GmbH een interactieve workshop “Inspecties aan stookinstallaties woningen”, waarbij u zelf aan de slag gaat met een aantal meetinstrumenten en inspectietools om de toe- en afvoersystemen rondom een stookinstallatie te controleren op de huidige wetgeving. Veel aspecten rondom de stookinstallatie komen aan bod. Gezamenlijk worden de onderlinge meetresultaten en bevindingen aan de brandstofleiding en het rookgasafvoersysteem, waaronder in beide gevallen de dichtheidsmetingen, besproken. Deze workshop wordt gehouden in het opleidingscentrum van Nefit te Deventer.


DOEL

U leert de omgevingsvoorwaarden en de toe- en afvoersystemen van een stookinstallatie te beoordelen en de eisen waar deze aan moeten voldoen. Daarbij oefent u de verschillende mogelijkheden om deze te onderhouden, af te regelen en veilig in gebruik te stellen.


INHOUD

 • Inspectie van de gastoevoer
 • Aandachtspunten aangaande de schoorsteentrek
 • Visuele inspecties van rookgasafvoeren
 • De diverse soorten rookgasafvoeren
 • Het onderhoud, zoals reparatie, reiniging, afregeling en oplevering
 • Bespreking van praktijksituaties
 • Meten van diverse verbrandingstoestellen
 • Rookgasmetingen in de afvoer en in de verblijfsruimte
 • Het vaststellen van het warmteverlies van verbrandingstoestellen
 • Drukmetingen in de gastoevoer en rookgasafvoer
 • Inspectie van rookgasafvoeren

CURSUSLEIDER(S)

Martin Zomers, Wim Noorlander

Workshop
Ventilatie in gebouwen

BESCHRIJVING

Eigenaren van woningen en utiliteitsgebouwen raken ervan doordrongen dat ventilatie een belangrijk onderdeel vormt van hun eigendom. Niet alleen voor de gezondheid van de bewoners of de gebruikers. Maar ook voor de levensduur van hun gebouwconstructie. Daarom is er een sterk groeiende behoefte om de bestaande ventilatiesystemen goed te onderhouden.

In deze workshop gaan we in op de basiseisen, waaraan een ventilatiesysteem moet voldoen en de mogelijkheden om dit ook aan te tonen, vaak met eenvoudige middelen en zo mogelijk te verbeteren. Daarbij gaan we duidelijk in op de mogelijkheden en de omvang van een onderhoudsbeurt. Maar ook wat tot meerwerk of reparatie gerekend moet worden.

De workshop is geheel interactief. Het bevat dus geen "theorie- en praktijkdeel". De theoretische stof zit helemaal verwerkt in het zelf doen van de workshop-onderdelen. Daardoor wordt de theorie niet geleerd maar, door zelf doen, beter begrepen. Daarbij is het aantal deelnemers beperkt tot ca. 4 personen. Dat geeft het voordeel is dat deze workshop intensiever en korter gehouden kan worden. De tijd is beperkt tot maximaal een halve dag.


DOEL

U leert de mogelijkheden van het onderhoud aan de in Nederland veel voorkomende ventilatiesystemen in woningen en kleine utiliteitsgebouwen en de eisen waar deze aan moeten voldoen. Daarbij oefent u de verschillende mogelijkheden om deze te reinigen, in te regelen, te verbeteren, te repareren en af te regelen. Zodanig dat u het ook helder kunt uitleggen aan uw opdrachtgever.


INHOUD

 • Ventilatie zichtbaar maken
 • Ventilatie opwekken
 • Ventilatie hoeveelheid
 • Ventilatie-eisen
 • Ventilatie luchtverdeling
 • Warme lucht afzuigen is geldverspilling
 • Balansventilatie
 • Ventilatie-onderhoud
 • Kritische praktijksituaties

CURSUSLEIDER(S)

Martin Zomers, Wim Noorlander

Workshop
Meten van de luchtdoorlatendheid van gebouwen

BESCHRIJVING

De workshop gaat specifiek in op de voorbereidingen, de techniek, de achtergronden en de praktijk van het meten en het beoordelen van de resultaten. Bouwtechnische aspecten worden niet geschuwd maar blijven in principe bij deze workshop buiten beschouwing.

Uitgangspunt zijn uiteraard de normen voor Luchtdoorlatendheid van gebouwen uit het Bouwbesluit 2012 zoals NEN 2686 (Meetmethode) en NEN 2690 (Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning).

Maar ook de Europese norm NEN-EN 13829 (Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method) komt aan de orde. We zien ook de verschillen. Als extra wordt ook uitgebreid ingegaan op de theorie en de praktijk van het werken met tracergas om de ventilatie in een (kruip)ruimte vast te stellen.

In een testlokaal krijgen de (maximaal 6) deelnemers uitgebreid de gelegenheid om met elkaar de verschillende metingen uit te voeren, de resultaten te interpreteren en ook daadwerkelijk de lekkageplaatsen op te sporen aan de hand van de verschillende beschikbare technieken zoals rook, ultrasoon, infrarood en thermo-anemometrie. De ervaring leert dat deze samenwerking tussen de verschillende deelnemers aanleiding geeft om met elkaar individuele kennis en ervaring uit te wisselen.

Net als in de praktijk zijn we ook hier afhankelijk van de weersomstandigheden. Windkracht 4 of meer zullen de meetresultaten beïnvloeden. Omdat we de eigenschappen van het testlokaal kennen is het mogelijk (en zelf interessant) om de workshop dan toch door te laten gaan. Echter bij storm (windkracht 7 of hoger) zullen we de workshop moeten verschuiven naar een latere datum.

De locatie bij Acin Instrumenten BV te Rijswijk, met uitgebreide expertise op het gebied van hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor binnen- en buitenklimaat, inclusief de kalibratie faciliteiten, is bewust gekozen als locatie waar het onderhoud aan de bij de workshop gebruikte meetapparatuur ondergebracht kan worden.


 

CURSUSLEIDER(S)

Martin Zomers, Wim Noorlander

Workshop
Individueel aanbod

Indien gewenst kunnen wij onze workshops bij u op locatie houden. Daarbij kunnen wij de inhoud afstemmen op de specifieke wensen van uw medewerkers. Echter onze huidige workshoplocaties zijn bewust gekozen vanwege de beschikbaarheid van een geschikte praktijkruimte.

Webinars

Kosteloze vervolgopleiding
bij u thuis

Met onze kosteloze webinars met een lengte van 30 minuten stellen wij onze theoretische vakkennis beschikbaar en tonen praktische toepassingen livestream. Via de chatfunctie kunt u direct vragen stellen en zo actief deelnemen. Omdat reistijden ontbreken, is er geen sprake van verspilling van werktijd. Op deze wijze kunt u zich zonder zwaarwegende belasting van uw agenda inzicht verschaffen in de “in en outs” van een bepaald thema.

Producttrainingen

Vakkundig gebruik
van uw (meet)gereedschap

Tijd is geld en om efficiënt te kunnen werken, is vakkundig gebruik van uw (meet)gereedschap een must.  Tijdens een producttraining kunt u deze vakkennis tot in het kleinste detail leren kennen. Daardoor spaart u tijd en geld bij het gebruik van deze producten. Wij vertellen u gedurende één of twee uur graag alle “ins en outs” van een specifiek artikel, zodat u deze tot volle tevredenheid kunt gebruiken.

Bent u geïnteresseerd in een producttraining? Graag maken we een individuele afspraak en/of passen de inhoud aan ten behoeve van uw specifieke wensen.